SZUKAMY LUDZI Z DOBRĄ ENERGIĄ

Dołącz do nas!

Wyślij CV 

SPECJALISTA DS.POZYSKIWANIA DOFINANSOWANIA

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy na pełen etat nowego pracownika, którzy dołączy do naszej organizacji na stanowisku: 
Specjalisty ds. pozyskiwania dofinansowania 

Zakres obowiązków: 

 • przygotowywanie kompletnych dokumentacji aplikacyjnych dotyczących dofinansowania projektów inwestycyjnych ze środków krajowych lub zagranicznych, 
 • identyfikacja oraz pozyskiwanie danych i informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnych, 
 • weryfikacja inwestycji pod kątem możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania, 
 • rozliczanie projektów na które pozyskano zewnętrzne finansowanie, 
 • bieżąca analiza dofinansowań dostępnych na rynku.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: inżyniera środowiska, ochrona środowiska, 
 • doświadczenie przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na realizację inwestycji oraz rozliczaniu projektów krajowych i unijnych (dobrze widziane), 
 • skrupulatność, zaangażowanie oraz chęć rozwoju osobistego i aktualizacji zdobytej wiedzy, 
 • umiejętność pracy w zespole 
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę po okresie próbnym (3 miesiące), 
 • pracę w stabilnej polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku doradztwa i usług z obszaru efektywności energetycznej, 
 • lokalizacja biura w ścisłym centrum Warszawy, 
 • przyjazną atmosferę w pracy, 
 • możliwość podnoszenia swoich kompetencji (udział w projektach, szkoleniach), 
 • niezbędne narzędzia pracy, 
 • prywatną opiekę medyczną.
Separate email addresses with a comma.

Wysyłając CV wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KAPE SA zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO). f

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną:
1. Administratorem danych osobowych jest KAPE SA z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 65/79,
www.kape.gov.pl. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. W każdym momencie mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w KAPE można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iod@kape.gov.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i nawiązania stosunku pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
4. Informacje o odbiorcach danych osobowych:Odbiorcami danych osobowych przekazanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
5. Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.6. Kandydatom przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo do sprostowania (poprawienia treści) swoich danych,
 • prawo do usunięcia swoich danych w sytuacji kiedy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,

7. Kandydaci mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Kandydatom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl`

Zapoznałem się z Polityką prywatności i wykorzystywaniem plików cookies https://www.kape.gov.pl/page/polityka-prywatnosci-i-cookies